مزرعه شاهزاده سعودی بچه پولدارها اینستاگرام

مزرعه: شاهزاده سعودی بچه پولدارها اینستاگرام حیوانات عربستانی دختران جوانان فرزند زندگی خودرو تصویر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد. 

دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد

دولت تنخواه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد

عبارات مهم : قانون

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت تنخواه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد.

به گزارش ایلنا وبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طبق ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور، “تنخواه گردان خزانه” عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی دولت نزد بانک مرکزی که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی جهت برطرف احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و باید تا آخر سال تسویه شود.

بر اساس ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا ۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت تعیین شده است است.

دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد

باید توجه داشت که ماخذ اطلاعات مورد استفاده در تنظیم گزارش مورد اشاره به نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ مربوط بوده و با توجه به وقت قانونی در نظر گرفته شده است جهت تسویه تنخواه خزانه (پایان اسفندماه ۱۳۹۶)، طبیعی است که این ردیف در این مقطع زمانی دارای مانده باشد.

گفتنی هست، که تنخواه گردان خزانه دولت در سال ۱۳۹۶ نیز به رویه سنوات گذشته و همانند دولت های قبل در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۶ تسویه شده است و این اقدام دولت هیچ گونه مغایرتی با قانون محاسبات عمومی و الزامات فوق الذکر نداشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت تنخواه‌ ۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ را ۲۸ اسفند تسویه کرد. 

واژه های کلیدی: قانون | گردان | قانونی | اقتصادی | اسفندماه | روابط عمومی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz