مزرعه شاهزاده سعودی بچه پولدارها اینستاگرام

مزرعه: شاهزاده سعودی بچه پولدارها اینستاگرام حیوانات عربستانی دختران جوانان فرزند زندگی خودرو تصویر

گت بلاگز اخبار اجتماعی با مصاحبه‌های شغلی ممکن است؟ ، انحرافات جنسی &quot، آیا تشخیص &quot

پس از خبرساز شدن اتفاق مدرسه‌ غرب تهران، اظهاراتی در شبکه‌ های اجتماعی یا به وسیله مسئولان راجع به ضرورت تدوین پروتکل ارزیابی سلامت روان و جنسی پیش از مصاحبه‌ها

با مصاحبه‌های شغلی ممکن است؟ ، انحرافات جنسی &quot، آیا تشخیص &quot

آیا تشخیص "انحرافات جنسی " با مصاحبه های شغلی ممکن است؟

عبارات مهم : آموزش

پس از خبرساز شدن اتفاق مدرسه غرب تهران، اظهاراتی در شبکه های اجتماعی یا به وسیله مسئولان راجع به ضرورت تدوین پروتکل ارزیابی سلامت روان و جنسی پیش از مصاحبه های شغلی بویژه در سیستمی همچون آموزش و پرورش مطرح شد؛ پروتکلی که طبق آن بتوان اختلالات یا انحراف های جنسی را پیش از بروز حوادث ناگواری مانند این مدرسه، شناسایی کرد.

به گزارش ایسنا، بعد از این حادثه، بخشی از نگرانی هایی که در این زمینه مطرح شد، بر محوریت ابتلای این افراد به اختلالات و انحرافات جنسی می چرخید و متعرض را فردی بیمار می دانستند؛ موضوعی که مدیر کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان کشور عزیزمان ایران تاکید می کند که به آسانی قابل تشخیص نیست. علاوه بر آن تمام موارد بروز تعرض های جنسی نیز مربوط به اختلالات و انحرافات جنسی نیست، بلکه رفتارهای ضد اجتماعی نیز در این خصوص دخیل هستند.

دکتر عباسعلی ناصحی در گفت وگو با ایسنا، راجع به امکان تشخیص انحرافات جنسی (پارافیلیاها) در مصاحبه های شغلی توضیح داد و گفت: این افراد مسئله خود را مخفی می کنند و نمی توان با استفاده از پروتکل های پیش از استخدام وجود چنین مشکلی را در آنها مشخص کرد. این کار نیاز به آزمون و مصاحبه تخصصی دارد و به آسانی نمی توان تعیین کرد افراد دچار مسئله هستند یا خیر ؟

با مصاحبه‌های شغلی ممکن است؟ ، انحرافات جنسی &quot، آیا تشخیص &quot

وی ادامه داد: بروز مواردی مانند تعرض جنسی الزاما ناشی از انحرافات جنسی نیست و میتواند در شرایط محیطی مساعد بروز پیدا کند. زیاد افرادی که دست به این کارها می زنند در واقع بیمار نیستند، بلکه دست به نوعی واکنش‌ها ضد اجتماعی زده اند و اگر بخواهیم نام بیمار روی آنها بگذاریم، از این افراد برطرف وظیفه کرده ایم؛ یعنی نشان می دهیم که انجام این کار دست خودشان نبوده، غیر ارادی بوده و باید به جای مجازات، درمان شوند. همچنین اغلب این افراد معیارهای انحرافات جنسی (اختلالات پارافیلیک) را ندارند. اینکه در جامعه مجازات مناسبی جهت این افراد اعمال نمیشود موجب خواهد شد که افراد به آسانی وسوسه شده است و به آسانی به این اعمال خلاف اقدام کنند.

مدیر کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان کشور عزیزمان ایران در ادامه بیان کرد: یکی از پرسشها مهم در کشور ما این است که این پرسشها به آسانی افشا نمی شود و مجرمان در حاشیه امنیت هستند؛ در حالی که اگر قوانین محکمی در این زمینه داشته باشیم، میزان بروز آنها کم کردن پیدا می کند. علاوه بر آن مورد نیاز است تمرکز ما روی عنوان پیشگیری از بروز این آسیب ها در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد. در سطح فردی باید آموزشهای مورد نیاز جهت جلوگیری از مورد سوء استفاده واقع شدن از دوره کودکی شروع شده است و تا بزرگسالی ادامه یابد. این آموزشها باید به مقدار کافی، با کیفیت مناسب و متناسب با سن باشند. آموزش خانواده ها نیز مهم هست؛ والدین باید بدانند چگونه مراقب فرزندان خود باشند و از آنها در برابر سوء رفتارهای جنسی محافظت کنند. پیشگیری در سطح اجتماع نیز مشمول بر آگاهسازی، حساس کردن همه افراد جامعه نسبت به این پرسشها و همچنین تصویب و اجرای مناسب قوانین، بازدارنده هست. در کشور ما متاسفانه در همه سطوح پیشگیری، ضعف وجود دارد.

پس از خبرساز شدن اتفاق مدرسه‌ غرب تهران، اظهاراتی در شبکه‌ های اجتماعی یا به وسیله مسئولان راجع به ضرورت تدوین پروتکل ارزیابی سلامت روان و جنسی پیش از مصاحبه‌ها

ناصحی با بیان اینکه انحرافات جنسی (اختلالات پارافیلیک) قابل درمان هستند، افزود: درمان این انحرافات به طور کلی سخت و وقت بر است و در صورتی قابل انجام است که خود فرد مبتلا انگیزه مورد نیاز را جهت درمان داشته باشد، ولی متاسفانه زیاد آنها انگیزه کافی نداشته و جهت درمان مراجعه نمی کنند؛ به همین علت باید تمرکز زیاد بر روی آموزش و پیشگیری در سطوح متفاوت باشد.

وی تاکید کرد: همه کسانی که دست به مواردی مانند تعرض و … می زنند، بیمار نیستند، ولی هنگامی که در شرایطی قرار می گیرند که عامل بازدارنده ای هم وجود ندارد، ممکن است وسوسه شوند و دست به اقدام خلافی بزنند. جهت مثال بیماری اعتیاد به الکل وجود دارد، ولی به این معنی نیست که هر کسی الکل میخورد بیمار است و به آن اعتیاد دارد. ما نباید دنبال این باشیم که این افراد را بیمار روانی یا جنسی قلمداد کنیم؛ چون باعث می شود دیگر مسئولیتی متوجه این افراد نباشد.

رئیس کمیته سلامت جنسی انجمن علمی روانپزشکان با بیان اینکه ممکن است بعضی از این اختلالات ریشه در کودکی داشته باشند، تصریح کرد: اگر آگاهی اجتماعی را اوج ببریم، آموزش های مورد نیاز را انجام دهیم و قوانینی داشته باشیم که از این رفتارها پیشگیری کند، موثرتر هست. اگر تمرکز فقط روی بیماری باشد، نتیجه ای به دنبال ندارد. در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده اند، از کودکی به مردم آموزش داده می شود که چگونه از خود مواظبت کنند. خانواده ها نیز یاد می گیرند که چگونه از فرزند خود زیاد مواظبت کنند. در سطح اجتماع هم سخت گیری زیادی نسبت به این افراد ایجاد می شود و باعث میشود که افراد خلافکار از وحشت فشارهای اجتماعی و قوانین از اقدام به این کار خودداری کنند. جهت مثال در بعضی از کشورها کسی که سابقه سوء واکنش‌ها جنسی با کودکان داشته باشد، بعد از تحمل مجازات، در هر محلی که بخواهد زندگی کند تا شعاع مشخصی به همسایه های او اطلاع می دهند که این فرد در گذشته چنین رفتاری داشته است و مراقب او باشید. در نتیجه زندگی جهت چنین فردی سخت می شود؛ این کار به معنی پیشگیری در سطح اجتماع هست.

با مصاحبه‌های شغلی ممکن است؟ ، انحرافات جنسی &quot، آیا تشخیص &quot

ناصحی همچنین اضافه کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در خصوص پیشگیری اجتماعی در بعضی کشورها انجام می شود، اعلام علنی موارد سوءرفتار جنسی هست؛ به این ترتیب فرد دیگر نمی تواند واکنش‌ها مشابهی داشته باشد و جهت دیگران نیز عبرت می شود، ولی در کشور عزیزمان ایران آموزش های فردی انجام نمی شود و قوانین نیز کافی و موثر نیست. علاوه بر آن هر لحظه تلاش می شود مواردی از این دست مخفی نگه داشته شود.

واژه های کلیدی: آموزش | بیماری | پیشگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz